Zamówienia publiczne nr 01_2014

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Kontynuacja i aktualizacja opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zamiennej niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa poszpitalnych budynków zabytkowych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu - budynki nr 1, 2 i 3"

 

Uwaga - osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami -
Pan Krzysztof Mondzielewski - tel. 728-383-280, email: kmondzielewski@wp.pl

a) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

b) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.