Zamówienia publiczne nr 01_2012

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zamiennej niezbędnej do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa poszpitalnych budynków zabytkowych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu - budynek nr 1"

a) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

b) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

c) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.