Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żaganiu ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020 do nauki gry na następujących instrumentach:
– fortepian,

– skrzypce, altówka, wiolonczela,
– gitara, perkusja, akordeon,
– flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

O przyjęcie do klasy I mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II stopnia jest przygotowanie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (lub równorzędne).

Zainteresowanych nauką w szkole zapraszamy na:

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE, w trakcie których udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, zaznajomimy kandydatów ze szkołą, a także przygotujemy do egzaminów wstępnych poprzez dyskusję i ćwiczenia praktyczne. Nieobecność kandydata – zmniejsza jego szanse w czasie egzaminów wstępnych.

Zajęcia te będą się odbywały w następujących terminach:

 

1 czerwca (sobota):

– godz.– 12.10 – 12.45 Audycje muzycznesala 12
– godz.– 13.00 – 13.45 Kształcenie słuchusala 23
(budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

oraz

4 czerwca (wtorek):

– godz.– 18.30 – 19.15 Kształcenie słuchu – sala 23
– godz.– 19.15 – 20.00 Audycje muzyczne – sala 12
(budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

Uwaga!

Wszyscy kandydaci mogą także uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem instrumentu głównego w godzinach zajęć wybranego nauczyciela.

W razie potrzeby można także dodatkowo umówićsię na spotkanie z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych.

 

EGZAMINY WSTĘPNE odbędą się:

10 czerwca (poniedziałek) – od godz. 15.15 w Auli Szkoły przy ul. Piłsudskiego 12 – egzamin z instrumentu (kolejność zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów)

 

11 czerwca (wtorek) – godz. 15.30 – egzamin pisemny i ustny z przedmiotów ogólnomuzycznych – sala 23 (budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

 

UWAGA!

Do dnia 8 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie Szkoły przy ul. Pomorskiej 14 następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia
- kopię świadectwa ukończenia PSM I st. (Ogniska Muzycznego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie (w przypadku kształcenia w specjalizacjach instrumentów dętych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza specjalistę - pulmonologa).
- 1 fotografię

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Kandydaci bez przygotowania (nie posiadający świadectw, o których mowa wyżej), ale posiadający zasób umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej PSM I st., składają następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia
- zaświadczenie lekarskie (j. w.)
- 1 fotografię, podanie, życiorys, opinię pedagoga ( opiekuna muzycznego)

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

  Terminarz koncertów i spotkań rekrutacyjnych.pdf

Serdecznie zapraszamy!!!