Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski – rok szkolny 2016/2017:
 
 
Przewodnicząca – Aleksandra Deczkowska
 
Z-ca przewodniczącej – Dawid Ganczar
 
II z-ca przewodniczącej – Klaudia Tęcza
 
Skarbnik – Łukasz Psyk
 
 
Opiekun – mgr Justyna Bernat