Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żaganiu ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do nauki gry na następujących instrumentach:
– fortepian,

– skrzypce, altówka, wiolonczela,
– gitara, perkusja, akordeon,
– flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

O przyjęcie do klasy I mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 21 lat. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II stopnia jest przygotowanie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (lub równorzędne).

Zainteresowanych nauką w szkole zapraszamy na:

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE, w trakcie których udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, zaznajomimy kandydatów ze szkołą, a także przygotujemy do egzaminów wstępnych poprzez dyskusję i ćwiczenia praktyczne. Nieobecność kandydata – zmniejsza jego szanse w czasie egzaminów wstępnych.

Zajęcia te będą się odbywały w następujących terminach:

3 czerwca (sobota)
– godz. 9.40 – 10.25 – Audycje muzyczne – sala 12

– godz. 10.30 – 11.15 – Kształcenie słuchu – sala 23
(budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

oraz

6 czerwca (wtorek)
– godz. 16.55 – 17.40 – Kształcenie słuchu – sala 23

– godz. 17.45 – 18.30 – Audycje muzyczne – sala 12
(budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

Wszyscy kandydaci mogą także uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem instrumentu głównego w godzinach zajęć wybranego nauczyciela.

 

EGZAMINY WSTĘPNE odbędą się:

12 czerwca (poniedziałek) od godz. 15.15 się w Auli Szkoły przy ul. Piłsudskiego 12 – egzamin z instrumentu (kolejność zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów)

13 czerwca (wtorek) – godz. 15.30 – egzamin pisemny i ustny z przedmiotów ogólnomuzycznych – sala 23 (budynek Szkoły – ul. Pomorska 14)

UWAGA!

Do dnia 9 czerwca 2017 r. należy złożyć w sekretariacie Szkoły przy ul. Pomorskiej 14 następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia
- kopię świadectwa ukończenia PSM I st. (Ogniska Muzycznego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie (w przypadku kształcenia w specjalizacjach instrumentów dętych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza specjalistę - pulmonologa).
- 1 fotografię

Kandydaci bez przygotowania (nie posiadający świadectw, o których mowa wyżej), ale posiadający zasób umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej PSM I st., składają następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia
- zaświadczenie lekarskie (j. w.)
- 1 fotografię, podanie, życiorys, opinię pedagoga ( opiekuna muzycznego).