Rada rodziców

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017:

 

Katarzyna Tabaka - Przewodnicząca Rady Rodziców
Marta Nadrzycka-Soczek – Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Kara - Sekretarz Rady

Członkowie:

Ewa Ślęzak
Grzegorz Wardziński
Jacek Wróblewski
Justyna Parecka

Uchwała Rady Rodziców Nr 1/09/2015/2016 w sprawie ustalenia wysokości darowizny.

Ustalono, że darowizna na Radę Rodziców wynosi 50 zł miesięcznie. Wysokość darowizny wynosi 50 zł również  w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo.
Wpłaty darowizny można dokonywać przelewem na konto Rady.

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-0460
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711