Plany i terminy 2017/2018

***
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 13 października 2017
- 31 października 2017
- 08 – 10 lutego 2018
- 2 maja 2018

 

***

PLAN PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH (kliknij poniżej)

NOWY PLAN!

  Plan przedmiotów ogólnomuzycznych.pdf

(obowiązuje od 9 października)

  Plan przedmiotów ogólnomuzycznych.pdf

(obowiązuje od 4 września do 6 października)

 

***

KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  Kalnedarz roku szkolnego 2017/2018.pdf

***

KALENDARZ WYDARZEŃ - ROK SZKOLNY 2017/2018

  Kalendarz wydarzeń I semestr 2017/2018.pdf

  Kalendarz wydarzeń II semestr 2017/2018.pdf

***

Szczegółowe przydziały uczniów PSM I i II stopnia:

• instrument główny
• zajęcia z akompaniatorem
• fortepian dodatkowy
• fortepian obowiązkowy

• chór
• orkiestra

• zespół

(kliknij poniżej)