AKTUALNOŚCI

— 23 Listopad 2021 —

Uwaga!!!

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych, w porozumieniu z Radą Rodziców, organizuje wycieczkę na Nadzwyczajny Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, który odbędzie się w sobotę - 27 listopada o godz. 18:00 w Żarskim Domu Kultury "Luna" w Żarach.
    

Będziemy mieli zupełnie niepowtarzalną okazję posłuchania "na żywo" jednego z najlepszych na świecie zespołów tego typu, którego założycielka, kierownik artystyczny i dyrygentka – Agnieszka Duczmal – została właśnie uhonorowana „Diamentową Batutą” – nagrodą za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy Polskiego Radia. Uczniowie, których rodzice w bieżącym lub ubiegłym roku szkolnym do-konali wpłaty na rzecz Rady Rodziców ponoszą tylko częściową opłatę za bilet wstępu na koncert – 20,- zł. Pozostałe koszty (dopłata do ceny biletu wstępu, koszty przejazdu i ubezpieczenia) – poniesie Rada Rodziców. Uczniowie, których rodzice nie dokonali żadnych wpłat – ponoszą koszty wyjazdu w całości, tj. 45,- zł. Zapraszamy także chętnych rodziców i dziadków (w tym przypadku pokrywają oni także w całości koszty imprezy). Zgłoszenia i wpłaty – w Sekretariacie, albo u p. Elżbiety Kusz (tylko w czasie przerw pomiędzy prowadzonymi przez nią zajęciami). Wyjazd – ok. godz. 17:00.
Dodatkowe informacje o zespole i Agnieszce Duczmal: https://amadeus.pl/pl