AKTUALNOŚCI

— 10 Maj 2022 —

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu zatrudni nauczycieli następujących specjalności:

  1. nauczyciel - dyrygent orkiestry w szkole muzycznej I i II stopnia;
  2. nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia. Szczegóły:

  Oferta pracy - nauczyciel dyrygent orkiestry szkolnej.pdf

  Oferta pracy - nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych.pdf

 

Dokumenty do pobrania:

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.pdf