AKTUALNOŚCI

— 21 Maj 2022 —

Przypominamy, że każdy z uczniów niepełnoletnich wyjeżdżających na wycieczkę do Wrocławia jest zobowiązany do dostarczenia zgody rodzica (opiekuna) na udział w imprezie. W przeciwnym razie uczeń nie będzie mógł wyjechać. Uczniowie, którzy będą uczestniczyli w wycieczce z rodzicami (opiekunami) – są zwolnieni z tego obowiązku. Odpowiednie druki są do odebrania w szatni.